Információk

Hírek

2021.04.19. Társaságunk rendezésében 2021.04.09-én sikeresen lezajlott a 8. Magyar Biomechanikai Konferencia, amely ezúttal a járványhelyzetre való tekintettel online lett lebonyolítva. A konferencia holnapja, ahol a "Program" menüpontban az előadások absztraktjai elérhetőek: 

http://www.asszisztencia.hu/biomechanika/2021/koszonto.htm

 

2017.10.09. Kiss Rita elnökasszony üzenete a Társaság tagjainak

A Magyar Biomechanikai Társaság 2017. október 6-7 tartotta 7. konferenciáját Szegeden. A konferencián 60 résztvevő 39 előadásban és 4 poszteren mutatta be a hazai biomechanikai kutatás eredményeit. Idén két új tématerület a 3D nyomtatás és az állati mozgások elemzése is sikeresen bemutatkozott. A konferencián készült képek itt érhetők el: https://drive.google.com/open?id=0B1_--o8C9Ap3cHBMc0djcVVsUTg

A Konferencia rendezésében az Elnökség, a Szervezőbizottság mellett oroszlánrészt vállalt az Asszisztencia. Külön köszönet Bíró István dékán és Borbás Lajos professzor emeritusnak.

A Konferencián 5 új taggal bővült a Társaságunk, így átléptük a 100 fős határt is. Társaságunk létszáma 103 fő.

A Társaság folyóirata a Biomechanica Hungarica folyamatosan megjelenik. Open Acess újságként nagyon jó lehetőség kutatásaink minél szélesebb körben történő megjelentetésére.

A Konferencia adott helyszínt a Közgyűlésnek is. A Közgyűlés megszavazta, hogy az Alapszabály úgy módosuljon, hogy az Elnök és az Elnökség 3x2 évre töltse be tisztségét.

A Közgyűléssel megszűnt az Elnök és Elnökség mandátuma. Tisztelettel szeretném megköszönni Borbás Lajos Professzor emeritus munkáját, lelkesedését. Bízom benne, hogy a következő években is számíthatunk munkájára, segítségére. Köszönöm az Elnökség munkáját is. Külön köszönöm Manó Sándor titkár munkáját, aki nélkül a Társaság és elnökség nem tudna működni.

A Közgyűlés megválasztotta a vezető tisztviselőit:

Elnök: Kiss Rita

Elnökhelyettes: Borbás Lajos

Titkár: Manó Sándor

Tagok: Kurutz Márta, Bojtár Imre, Csernátony Zoltán, Tihanyi József

Az Elnökség jól reprezentálja a különböző intézményeket és tématerületeket. A tagok szinte megegyeznek az elmúlt évek Elnökségi tagjaival, amely biztosítja a folyamatosságot is.

A következő évek legfontosabb feladatai közé tartozik a tagság fiatalítása. Így tervezzük a hallgatói tagozat megalakítását. A 2019. évi konferenciát Budapesten rendezzük. A biomechanika területén is forradalmi változás lehet a 3D nyomtatás elterjedése. A személyes kapcsolatok kialakítása és egymás kutatásainak megismerése céljából 2018 tavaszán workshop megrendezését tervezzük.

Kérem, hogy a Tagság ötleteivel a workshop-on és a Konferencián való részvétellel, a Társaság folyóiratában való publikálással támogassa munkánkat.

Üdvözlettel

 

Kiss Rita

 

2015.07.07. A 6. Magyar Biomechanikai Konferencia keretein belül 2015. június 12-én a Magyar Biomechanikai Társaság megtartotta aktuális tisztújító közgyűlését. A közgyűlés egyhangúlag a következő vezetőséget választotta meg:

- Borbás Lajos elnök
- Csernátony Zoltán elnökhelyettes
- Kiss Rita elnökségi tag
- Kurutzné Kovács Márta elnökségi tag
- M. Csizmadia Béla elnökségi tag
- Manó Sándor titkár

A konferenciáról bővebben itt olvashatnak, ahol a MOT-MTT Kongresszussal közös digitális programfüzet is letölthető.

A konferencia kapcsán beküldött cikkeket tartalmazó Biomechanica Hungarica különszáma hamarosan publikálásra kerül.

2013.09.18. Az 5. Magyar Biomechanikai Konferencia keretein belül 2013. május 24-én a Magyar Biomechanikai Társaság megtartotta aktuális tisztújító közgyűlését. A közgyűlés egyhangúlag a következő vezetőséget választotta meg:

- Csernátony Zoltán elnök
- Borbás Lajos elnökhelyettes
- Bojtár Imre elnökségi tag
- Kiss Rita elnökségi tag
- Kurutzné Kovács Márta elnökségi tag
- M. Csizmadia Béla elnökségi tag
- Manó Sándor titkár

A konferenciáról bővebben itt olvashatnak. Az absztraktfüzet is letölthető itt.

A konferencia kapcsán beküldött cikkeket tartalmazó Biomechanica Hungarica elektronikus különszám a honlapon hamarosan publikálásra kerül.

A mai napon felkerült a honlapra a 13. hírlevél is.

2011.01.17. Felkerült a Társaság 11. és 12. hírlevele.

2010.05.07. A Magyar Biomechanikai Társaság megtartotta a 2010-es tisztújító közgyűlését. Az ülésen készült jegyzőkönyv itt olvasható.
A jegyzőkönyv tartalma módosításra fog kerülni, mert a közgyűlésen a szavazategyenlőség miatt kialakult helyzetben mindkét érintett próbált kedvezni a másik félnek, de végül - a jegyzőkönyv tartalmával ellentétben - Kurutzné Kovács Márta professzorasszony visszalépését tekintjük véglegesnek. Így hivatalosan M. Kiss Rita az ötödik elnökségi tag.
Ugyenezen a napon az elnökség is ülést tartott, amelyről ezen a linken érhető el az összefoglaló.
A 2010. május 6-7-én lezajlott 4. Magyar Biomechanikai Konferencia sikeresen lezárult. A konferencia előadásaihaoz kapcsolódó cikkeket a Biomechanica Hungarica elektronikus különszámában jelentettük meg.

A konferencián készült képek itt tekinthatők meg: http://biomechanica.hu/files/mbmt/MBK_4_kepek/mbk4.html

2010.01.08. A 4. Magyar Biomechanikai Konferenciára az absztraktok beküldésének határideje 2010. január 31-re módosult. Módosult továbbá az is, hogy nem kötelező minden előadáshoz angol nyelvű cikket is beküldeni.

2009.12.21. Felkerült az 5-10 sorszámú társasági hírlevél, a legutóbbi elnökségi ülés összefoglalója, valamint megjelentek a honlapon a Társaságba való belépésről szóló információk és a letölthető belépési nyilatkozat.

2009.12.18. Örömmel jelentjük, hogy a BME Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont által szervezett anyagvizsgáló laboratórium december 9-én megkapta a Nemzeti Akkreditáló Testülettől az akkreditált státuszt. Gratulálunk!

2009.12.17. Elindult a 4. Magyar Biomechanikai konferencia honlapja, a konferenciára 2010. január 15-ig lehet absztraktokat beküldeni.

2009.02.05. Felkerült a társasági hírlevél 4. száma PDF formátumban.

2009.02.04. Felkerült a társasági hírlevél 3. száma, valamint egységesítve lett a PDF hírlevelek formátuma.

2008.11.25. Felkerült a társasági hírlevél 2. száma PDF formátumban.

2008.10.16. Felkerült a társasági hírlevél első száma PDF formátumban.

2008.08.31. Felkerült a honlapra a Társaság elnökséi üléseiről és közgyűléseiről készült emlékeztetők.
Beüzemeltük a FÓRUMot is, reméljük, hasznosnak találják a funkciót a honlap látogatói. 

2008.07.06. Sikeresen lezajlott a III. Magyar Biomechanikai Konferencia. A meghívott külföldi előadókkal, összesen 110 résztvevővel megtartott rendezvényen került sor a Magyar Biomechanikai Társaság tisztújító közgyűlésére is. 

Kapcsolódó anyagok:
- Az absztraktokat is tartalmazó programfüzet (PDF)
- A közgyűlésről készült feljegyzés (PDF)


2006.07.02. Sikeresen lezajlott a II. Magyar Biomechanikai Konferencia Debrecenben.

A konferencia honlapja:
http://asszisztencia.hu/index.php?c_id=47

A konferencián készült képek:
http://biomechanica.hu/files/mbmt/MBK_2_kepek/mbk2.html


Vezetőség

Kiss Rita elnök 

Borbás Lajos elnökhelyettes
Csernátony Zoltán elnökségi tag
Kurutzné Kovács Márta elnökségi tag
M. Csizmadia Béla elnökségi tag
Tihanyi József elnökségi tag
Manó Sándor titkár


Adatok

Alapítás dátuma:   2004. október 6.
Tagok száma: 97
Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
Postacím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
E-mail:
 Elnök
 Titkár


Belépés a Társaságba

A társaságunkba jelentkezőnek el kell fogadniuk a dokumentum szekcióban letölthető alapszabályt, valamint belépési nyilatkozatot kell kitöltenie, mely az alábbi linkeken érhető el:

Belépési nyilatkozat (számítógépes kitöltéshez)

Belépési nyilatkozat (nyomtatáshoz, kézi kitöltéshez)

Az aláírt nyilatkozatot a Társaság postacímére kérjük eljuttatni.


A tagdíj befizetésével kapcsolatos információk:

A tagdíj mértéke hallgatóknak (PhD hallgatóknak is), illetve nyugdíjasoknak 1000 Ft/év, másoknak 3000 Ft/év.
A tagdíjat átutalással az alábbiak szerint lehet befizetni:
ERSTE-Bank, Magyar Biomechanikai Társaság Folyószámlája
Székhely: 1111, Budapest, Műegyetem r. 3
Számlaszám: 11600006 - 00000000 - 13103529
Közlemény: "2XXX éves tagdíj", az aktuális év megjelölésével.

Lehetőség van csekkes befizetésre is. Akinek csekkre van szüksége, kérjük, jelezze e-mailben


Dokumentumok

A Magyar Biomechanikai Társaság alapszabálya HTML  PDF

A Társaság tagjai e-mailben kapják meg az aktuális hírleveleket, illetve a közgyűlésekről, vezetőségi ülésekről készült jegyzőkönyveket, a 2013 előtti dokumentumok pedig alább letölthetőek.

Régebbi hírlevelek:

 13/2013 PDF
 12/2010 PDF
 11/2010 PDF
 10/2009 PDF
 09/2009 PDF
 08/2009 PDF
 07/2009 PDF
 06/2009 PDF
 05/2009 PDF
 04/2009 PDF
 03/2008 PDF
 02/2008 PDF
 01/2008 PDF

Régebbi emlékeztetők:

 2010.05.07. Közgyűlés PDF
 2010.05.07. Elnökségi ülés PDF
 2009.09.09. Elnökségi ülés PDF
 2008.07.04. Közgyűlés PDF
 2008.03.31. Elnökségi ülés PDF
 2006.07.01. Közgyűlés PDF
 2005.09.16. Elnökségi ülés PDF
 2004.10.29. Elnökségi ülés PDF
 2004.09.03. Elnökségi ülés PDF
 2004.06.11. Alakuló ülés PDF