Kurutzné Kovács Márta

Kurutzné Kovács Márta Levél
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék, Magyarország

Dr. Kurutzné dr. Kovács Márta (1940) 
szerkesztőbizottsági tag, rovatvezető

Családi állapot 
férjezett, 3 gyermek
 
Végzettség, tudományos fokozat 
Iskolák:
Általános Iskola, Balatonfüred (1946-54);
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred (1954-58);
Budapesti Műszaki Egyetem (1959-64);
Diplomák, tudományos fokozatok:
okleveles mérnök (BME, Építőmérnöki Kar), kitüntetéses oklevél, (1964);
műszaki doktor (BME, 1972);
a műszaki tudomány kandidátusa (1985);
Ph.D. (1994);
a műszaki tudomány (az MTA) doktora (1994);
habilitált doktor (1994);
az MTA levelező tagja (2004);

Nyelvvizsgák 
angol - felsőfok;
német - középfok;
olasz - középfok C;
orosz - alapfok;

Munkahely, beosztás 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Építőmérnöki Kar, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék,
gyakornok (1964-65);
egyetemi tanársegéd (1965-72);
egyetemi adjunktus (1972-86);
egyetemi docens (1986-94);
egyetemi tanár (1994-);
tanszékvezető-helyettes (1991-96);
tanszékvezető (1996-2004);

Ösztöndíjak 
Széchnyi Professzori Ösztöndíj (1999-2002)
 
Oktatási gyakorlat 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Építőmérnöki Kar, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék:
a nappali tagozaton: Statika, Szilárdságtan, Rugalmasságtan, Tartók statikája, Tartók elmélete, Rúdszerkezetek, Végeselem-módszer, Számítástechnika,
a doktoranduszképzésben: Szerkezetek nemlineáris vizsgálata, Variációs elvek,
az angolnyelvű tagozat BSc kurzusán: Mechanics: Strength of Materials, Elasticity, MSc kurzusán: Elasticity, PhD kurzusán: Variational Principles, Nonlinear Analysis of Structures,
a Mérnök-Matematikus Szakmérnöki tagozaton: Rúdszerkezetek mátrixanalízise, Variációs elvek, Végeselem-módszer, Alkalmazott modellalkotás,
a BME Mérnöki Továbbképző Intézetében: Rúdszerkezetek mátrixanalízise, Ortotrop lemezek számítása, Vékonyfalú szerkezetek számítáa, A végeselem-módszer, Rugalmas-képlékeny állapotváltozás-vizsgálat 
 
Főbb kutatási területek 
Mechanika:
Szerkezetek nemsima analízise.
Variációs elvek egyenlőtlenségi feltételekkel.
Egyoldalú, szubdifferenciális kapcsolatú szerkezetek állapotváltozás-vizsgálata.
Nemsima és nemkonvex potenciálfüggvényű szerkezetek stabilitás-vizsgálata.
Deformáció-függő terhelési folyamatok.
Tökéletlenség-érzékenységi vizsgálatok.
Komplex szerkezeti nemlinearitás.
Anyagi instabilitás és károsodás.
Biomechanika:
Az emberi lumbális gerinc kísérleti és numerikus biomechanikája.
A lumbális gerinc numerikus modellje, rugalmas és viszkoelasztikus anyagállandói, biomechanikai paraméteranalízise.
A lumbális gerinc numerikus modellje, konzervatív terápiák számítógépes szimulációja, az anyagállandóinak paraméter-identifikációja.
A csont-protézis kapcsolat és károsodási folyamatainak numerikus elemzése.
Osteoporotikus gerinc-csigolyák csontszilárdság-meghatározása mechanikai és képalkotó módszerekkel.

Szakmai, közéleti tevékenység 
Hazai szervezetekben:
Az MTA levelező tagja (2004-);
Két ciklusban tanszékvezetője a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszéknek (1996-2004);
MTA, Műszaki Tudományok Osztálya, Mérnöki, Építészeti és Közl.tud. Szakcsoport, titkár (1988-2004);
MTA, Szilárd Testek Mechanikája Bizottság, tag (1994-);
MTA, közgyűlési választott doktor képviselő, (2001-2004),
OTKA, Élettelen Természettud. Kollégium, Építő-Építész Közlek. Szakzsűri, elnök (2000-2003);
OTKA, Élettelen Természettudományi Kollégium, tag (2003-);
CISM - International Centre for Mechanical Sciences Magyar Nemzeti Bizottság, titkár (1996-);
Magyar Akkreditációs Bizottság Műszaki Intézményi Szakbizottság, tag (1997-2000);
Magyar Akkreditációs Bizottság Építő-, Építész-, Közl. Tud. Bizottság, tag (2001-2004);
Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium, tag (1999-2002, 2002-);
Magyar Mérnöki Kamara, Tartószerkezeti Tagozat, tag (1997-99, 2002-);
BME, Egyetemi Tanács, választott tag, (1990-1994, 1997-2000, 2003-)
BME Egyetemi Tanács Tudományos Bizottsága, tag (1991-1994, 1997-);
BME Egyetemi Tanács Etikai Kódex Bizottság, elnök (1999-2001);
BME Építőmérnöki Kar Tudományos Bizottsága, elnök, (2000-);
BME, Építőmérnöki Kar, Kari Tanács, választott tag (1987-1991);
BME, Építőmérnöki Kar, Kari Tanács Oktatási Bizottsága, tag (1987-1994, 2000-), elnök (1997-2000);
Angol nyelvű Képzés Kari Oktatási Bizottsága, elnök (1987-1994);
OM Felsőoktatási Stratégiai Bizottság, tag (1998-2000);
OM Felsőoktatási Integrációs Bizottság, tag (1999-2000);
OM Felsőoktatási Humánpolitikai Munkabizottság, tag (1999);
Nemzeti Távoktatási Tanács, tag, (2000-);
BME Biomechanikai Kutatóközpont, alapító tag (2002-);
BME Biomechanikai Kutatóközpont, Tudományos Tanács, tag (2002-);
Magyar Biomechanikai Társaság, alapító tag (2004-)
Nemzetközi szervezetekben:
CISM - International Centre for Mechanical Sciences, Administrative Council, tag (1999-);
CISM - International Centre for Mechanical Sciences, Academic Council, tag (1999-);
CEACM - Central European Association of Computational Mechanics, tag (1995-);
EUROMECH, European Siciety of Mechanics, tag (1995-);
EUROMECH-SMCC, European Siciety of Mechanics, Solid Mechanics Conference Committee, tag (2004-);
ISB - International Society of Biomechanics, tag (2000-);
ESB - European Society of Biomechanics, tag (2002-);
IASTED - International Association of Science and Technology for Development - Technical Committee on Biomechanics, tag (2003-);
ISSLS - International Society of the Study of the Lumbar Spine, tag (2004-);

Kitüntetések 
A Kar Kiváló Oktatója, 1989, 1990;
Miniszteri Dicséret, 1989,
Rektori Dicséret, 1992;
Rektori Nívódíj tankönyvért (társszerzőkkel), 1992;
Teacher of the Year, 1995, 1996;
Angolnyelvű Mérnökképzés Jubileumi Díja, 2000;
Milleniumi Emlékérem, BME, 2000;
";;A hallgatókért-díj";;, 2003;
Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési díj, 2004;
Szent-Györgyi Albert-díj, 2004;