Beadványok

Online kéziratbeküldés

Már létezik felhasználóneve/jelszava ehhez a folyóirathoz: Biomechanica Hungarica?
Bejelentkezés

Szüksége van felhasználónévre/jelszóra?
Regisztráció

Regisztráció és bejelentkezés szükséges ahhoz, hogy tudjon online formában anyagot beküldeni, illetve hogy ellenőrizhesse a már beküldött anyagok státuszát.

 

Szerzői útmutató

A Szerzői útmutató nyomtatható változatának letöltése


A Biomechanica Hungarica a Magyar Biomechanikai Társaság és a Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinikájának 2008-ban indult közös tudományos folyóirata. A lap célja, hogy a hazai, biomechanika területén dolgozó orvosoknak, klinikusoknak és mérnököknek lehetőséget teremtsen kutatási eredményeik közlésére, egymással való megosztására magyarul vagy akár angolul.
A folyóirat rovatairól itt olvashat bővebben.

A gyorsabb szerkesztői munka, illetve az alacsonyabb adminisztratív költségek érdekében csak online beküldött kéziratokat fogadunk. A kéziratot valamelyik szerzőnek kell beküldenie, aki vállalja a felelősséget a beküldött anyagért a bírálati és a szerkesztőségi fázisokban is. Ha valamilyen oknál fogva az online beküldés nem sikerül, kérjük, ezen az e-mail címen jelezzék: manos@med.unideb.hu

A beküldés feltételei
A kéziratot csak akkor szabad beküldeni, ha az nem volt még máshol leközölve (kivéve absztrakt formájában pl. disszertációban) és nem lett elküldve még más folyóiratnak. A beküldő szerző felelős azért, hogy a cikk közzétételéhez minden további szerző hozzájáruljon.

Az online felületen a rovat kiválasztása után kérjük, olvassa el minden pontját az ellenőrzőlistának és addig ne folytassa a kéziratbeküldést, amíg minden kérdésre igennel nem válaszol. Ezek az előzetes feltételei annak, hogy a cikk megjelenhessen a Biomechanica Hungarica-ban.

Peer Review
A folyóiratban megjelenő cikkeket előzőleg két bíráló értékeli anonim módon. A beküldött kéziratról először a szerkesztő/rovatvezető dönti el, hogy alkalmas-e a bírálatra, majd két, az adott szakterületen elismert bírálónak adja ki, akik előtt egymás, és a szerző kiléte mindvégig ismeretlen marad.
Az anonim bírálat megvalósítása érdekében kérjük, hogy sem a nevét, sem más azonosító személyes adatot ne tüntessen fel sem a kéziratban, sem a kiegészítő fájlokban.

Szabad hozzáférés
A Biomechanica Hungarica online ingyenesen hozzáférhető folyóirat, így akár regisztráció nélkül is hozzáférhet bárki az újság tartalmához.

Kéziratbeküldés
Első lépésként szerzőként kell regisztrálnia a www.biomechanica.hu oldalon. Bejelentkezést követően a FELHASZNÁLÓ – SZERZŐ útvonal követésével juthat el a weboldal kéziratbeküldő moduljához. Fontos, hogy az elsődleges e-mail címét adja meg regisztrációkor, mert a szerkesztőségi munka minden fázisa e-mail alapú. A kéziratot valamelyik szerzőnek kell beküldenie.
A folyamat elején űrlapon kell megadnia a társszerzőket, a kézirat címét, az absztraktot, valamint a kulcsszavakat. Magyar nyelvű kézirat esetén az absztraktot és a kulcsszavakat angolul is adja meg.

A kézirat formátuma
Magát a kéziratot fájlként kell beküldeni. Kérjük, hogy csak A4 méretű Microsoft Word formátumú (DOC, DOCX), vagy RTF fájlt küldjön be.
Egyszeres sorközű 12 pontos Garamond betűtípust használjon a kéziratban. Aláhúzást ne alkalmazzon a linkeknél sem, helyette dőltre formázza a karaktereket. Csupa nagybetűt ne alkalmazzanak a címben sem.
A kézirat javasolt hossza 6-8 oldal, de kérjük, 10 oldal fölé ne menjen. A tartalmat rendezze fejezetekbe, használhat felsorolásokat és számozásokat is. Részesítse előnyben, a következő fejezet-beosztást: Bevezetés, Módszerek, Eredmények, Megbeszélés, Irodalom, Köszönetnyilvánítás.

Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy a kéziratot egyhasábos, a word alapértelmezése szerinti formátumban küldjék be, fölösleges a szövegszerkesztőben való tördelést elvégezni, mert a végleges tördelt anyag kiadványszerkesztővel készül.

Ábrák, képek
Színes és fekete-fehér képeket egyaránt elhelyezhet a kéziratban.
A képeket középre rendezze, számozza be 1-től kezdődően. Az ábraaláírást közvetlenül a kép alá rendezze sorköz nélkül. A kép előtt és az ábraaláírás után azonban hagyjon egy-egy üres sort. A szövegben a következő példa szerint hivatkozzon az ábrára: "... elértük a célunkat (2. ábra).".

Kétféleképpen történhet a képek kezelése.

„A” verzió:
Amennyiben megoldható, a képeket, ábrákat kiegészítő fájlként töltse fel a kézirat feltöltése után. A technikai követelmények:
- Felbontás: minimum 300 DPI.
- Képformátumok: PNG, TIF, JPG.
- Színrendszer: CMYK.
- Nyomtatási méret szélessége: maximum 13 cm.
Ebben az esetben a kézirat dokumentuma elegendő, ha a képek kisebb felbontású változatát tartalmazza a megfelelő helyen. Feltöltéskor a fájlokat a dokumentumban megjelenő azonosítója alapján nevezze el. Ékezeteket ne használjon (Pl. 2_abra.jpg).

„B” verzió
Ha a fenti megoldást nem tudja kivitelezni, akkor a képek nagyobb felbontású változatát illessze be a dokumentumba. A nyomdai minőség elérése érdekében azt javasoljuk, hogy olyan nagy képet illesszen be, amekkora lehetséges, ugyanakkor vegye figyelembe, hogy a kézirat fájlmérete nem haladhatja meg a 8 MB-ot.

Táblázatok
A táblázatokat a megnevezésüknek megfelelően hivatkozza a szövegben. Minden táblázatnak legyen beszédes címe és számértékek esetén mindig tüntesse fel a mértékegységet.

Mértékegységek
A kéziratban SI mértékegységeket használjon.

Egyenletek
Ha egyenleteket tüntet fel, rendezze azokat középre. Számozza meg (1) –től kezdődően a jobb oldali margón. A szövegben a következőképpen hivatkozzon az egyenletre: Az 1. egyenlet azt mutatja, hogy…
Az egyenlet előtt és után is hagyjon egy-egy üres sort.

Irodalom
Az irodalomjegyzék formátuma kövesse a „Quick reference guide to Vancouver citing & referencing style” útmutatásait.

Néhány példa:
- Szokásos folyóiratcikk:
(minden szerzőt soroljon fel, de ha a szerzők száma eléri a hetet, akkor csak az első hármat adja meg, illetve, hogy „et al”).
You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterology 1980 Aug;79(2):311-4.
Józsa L, Fóthi E. A trepanáció utáni csonthiány területének védelme csontpótlással. A cranioplastica története az őskortól a huszadik századig. Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb 2006;49:267-74.
- Könyv
Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd rev ed. London: S Paul, 1986.
Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug¬induced headache. New York: SpringerVerlag, 1988.
- Könyvfejezet
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. In:Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974:457-72.
- Konferenciakiadványban megjelent cikk
Harley NH. Comparing radon daughter dosi-metric and risk models. In: Gammage RB, Kaye SV, editors. Indoor aid and human health. Proceedings of the Seventh Life Sciences Symposium; 1984 Oct 29-31; Knoxville (TN). Chelsea (MI): Lewis, 1985:69-78.

A szövegben idézett irodalmat felső indexként jelezze. Pl.: reference1 vagy references2,3,4. Minden megadott irodalmat idézzen a szövegben.

Köszönetnyilvánítás
A pályázati támogatással, illetve egyéb segítséggel kapcsolatos köszönetnyilvánítás (ha van) a kézirat legvégére kerüljön.

Kiegészítő fájlok
Kiegészítő fájlként a kézirat képein kívül feltölthet bármely olyan elektronikus anyagot, amely úgy érzi, szervesen kapcsolódik a beadványhoz. Ezek a fájlok lehetséges, hogy az olvasók számára elérhetők lesznek a folyóirat weboldalán.

A szerzők hozzájárulása
Kérjük, tüntessék fel a kézirat végén, hogy a szerzők milyen feladatokat láttak el a kézirat elkészítése során és/vagy a kapcsolódó kutatásban.

 

Megjelenés előtt

A kézirat beküldése után a folyóirat weboldalára bejelentkezve figyelemmel kísérheti a szerkesztőségi folyamat egyes fázisait.

Amennyiben valamilyen teendője van a kézirattal kapcsolatban, mindenképpen kap róla e-mailben értesítést.

Ha a kéziratot elfogadták közlésre, visszakerül a szerzőhöz előkészítésre. Ekkor alaposan olvassa át a szerkesztett kéziratot, mert közlés előtt ez az utolsó lehetőség, hogy érdemi változtatást tegyen rajta. Kérjük, a javított verziót 2-3 napon belül küldje vissza.

Amikor a nyomdakész PDF dokumentum elkészült, még egyszer visszaküldik önnek korrektúrára. Ez az utolsó lehetőség, hogy változtasson a cikken. Ekkor már csak az elütések, kisebb formázási problémák korrekciója lehetséges. Kérjük, korrektúra-javaslatait 2-3 napon belül küldje vissza.

 

 

Ellenőrzőlista az online kéziratbeküldéshez

A beküldési folyamat részeként a szerzőnek ellenőriznie kell, hogy a beadvány megfelel-e az alábbiakban felsorolt követelményeknek. Amennyiben nem felel meg, akkor a beadványt visszaküldjük.

 1. A kézirat előzőleg nem volt még leközölve más folyóiratban (ha mégis, akkor fűzzön hozzá magyarázatot a "Megjegyzés a szerkesztőnek" szövegdobozban).

 2. A kézirat fájlformátuma Microsoft Word (DOC, DOCX), vagy RTF.

 3. A szöveg egyszeres sorköz, 12 pontos Garamond betűtípussal készült. Aláhúzás helyett dőlt stílust alkalmaztam.

  Nincs a szövegben csupa nagybetűs rész, a címet beleértve.

  A szöveg egyhasábos.

  Minden kép, ábra és táblázat a szövegen belül van elhelyezve, nem pedig a szöveg végére került.

 4. A szövegben feltüntettem az angol nyelvű címet és az angol nyelvű absztraktot, valamint a szerzők feladatait.
 5. A kézirat a Szerzői útmutató szerint lett összeállítva.

 6. Figyelembe vettem az Anonim bírálat biztosítása szakaszban leírtakat.

 7. Beküldtem a szerkesztőségnek a Szerzői jogi- és az összeférhetetlenségi nyilatkozat lapját.
 

Szerzői jogi nyilatkozat

A cikk szerzői joga - csak és kizárólag abban az esetben, ha a cikk leközlésre kerül - automatikusan átadódik a Biomechanica Hungarica kiadójának (Magyar Biomechanikai Társaság). A szerző kezességet vállal arra nézve, hogy a szerzeménye eredeti és hogy ő és szerzőtársai annak értelmi szerzői. Ezen nyilatkozatot aláíró szerző felelősséget vállal valamennyi társszerző nevében is a szerzői joggal kapcsolatban. A szerzői jog átadása kizárólagos jogot jelent a kiadó számára a cikk sokszorosítására, terjesztésére, fordításának, fotójának megjelentetésére, vagy bármely hasonló jellegű tevékenységre.

A szerző jogosult elhelyezni a cikk szerzői változatát a saját, vagy intézménye weboldalán, azonban a www.biomechanica.hu -n közzétett végleges PDF verziót nem használhatja. Amennyiben a saját változatát ily módon közzé teszi, el kell helyeznie egy linket, ami a Biomechanica Hungarica weboldalán lévő végleges változatra mutat a következő szöveg feltüntetésével: "Az eredeti közlemény a www.biomechanica.hu -n érhető el."

Jelen nyilatkozat aláírása után a szerzőkön és sorrendjükön változtatni már nem lehet.

Kérjük, a levelező szerző írja alá mind a Szerzői jogi nyilatkozatot, mind az Összeférhetetlenségi nyilatkozatot, majd juttassa el a szerkesztőségbe a (beszkennelt oldalt) e-mailen, vagy faxon.

Biomechanica Hungarica Szerkesztőség
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Fax: +36 52 415 494
E-mail: editor@biomechanica.hu

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A neveket és e-mail címeket, amik a weboldalon keresztül a rendszerünkbe kerülnek, csakis az újság szerkesztőségi munkálataihoz kapcsolódóan használjuk fel és harmadik félnek azokat ki nem adjuk.