Információk

Folyóirat-információk

A Biomechanica Hungarica 2008. júliusában indult biomechanikai témájú magyar-angol nyelvű tudományos folyóirat.
A biomechanika az orvosi és mérnöki tudományok határmezsgyéjén mozgó tudomány, amely az orvosi felhasználású, zömében műszaki tartalmú innovációk tudományos alapját képezi.

A folyóirat létrehozásának gondolata 2006-ban született meg Debrecenben, amikor Csernátony Zoltánt, az Ortopédiai Klinika igazgatóját megválasztották a Magyar Biomechanikai Társaság elnökévé. Az elhatározást komoly előkészítő munka követte és a körülmények szerencsés összejátszásának köszönhetően a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Apponyi Albert programjának pályázatából az első szám megjelentetéséhez anyagi forrást is sikerült biztosítani. A lap kiadását a Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinika Biomechanikai Laboratóriuma a Magyar Biomechanikai Társasággal karöltve menedzseli.

A folyóirat megszólítja mindazon alapkutatásban résztvevő orvosokat, klinikusokat, illetve mérnököket, akik biomechanikai tárgyú fejlesztésekkel foglalkoznak és várhatóan a legnagyobb olvasótábora a mozgásszervi sebészethez kötődően lesz.

Magyar és angol nyelven írott cikkeket jelentetünk meg, és az első számot megtekintve, nagyon bízunk abban, hogy a folyóirat megtalálja méltó helyét a rendkívül szerteágazó nemzetközi szakirodalom berkein belül. Ez az egyetlen olyan fórum, ahol preferáltan magyar szerzők is részt vehetnek a folyóirat életében és ez segít egymásra találni annak a maréknyi klinikusnak és kutatónak, akik akár a gyógyító munka mellett is nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai innovációra.
Ennek szellemében külön rovatot rendszeresítettünk különböző biomechanikai laboratóriumok, illetve biomechanikai társaságok bemutatkozására. A State of the Art rovat a tudomány legújabb állását vázoló cikkeket fogad, a Továbbképző rovatban újabb technológiák széleskörű megismertetését tűztük ki célul, a Történeti rovat pedig a biomechanikához kapcsolható tudománytörténeti előzmények közkinccsé tételének biztosít fórumot. Ezen túl nagyon fontos az a tudományos partnerkereső fórum, ahol a sokszor izoláltan dolgozó kutatók a fejlesztő munkájukhoz szükséges továbblépéshez kereshetnek kollaborációs partnereket.
Szintén ennek a közösségnek az összekovácsolását szolgálja, hogy az ezen a területen érintett különböző gyártó cégek is tarthatnak cégbemutatót a folyóiratban. Természetesen a Magyar Biomechanikai Társaság hírei is ismertetésre kerülnek, és mint tudományos folyóirat, minden egyéb, a folyóirat profiljába vágó eredeti közlemény fogadása, megjelentetése iránt nyitottak vagyunk.

A tudományos folyóiratoktól elvárható módon két lektor ellenőrzi a cikkeket. A folyóirat elektronikus formában is elérhető a www.biomechanica.hu weboldalon, ahol ezeken a cikkeken túlmenően a témába vágó Ph.D. munkák in extenso megjelentetését is tervezzük.

Folyóiratunk mindenki reményei szerint betölti küldetését és eredményesen hozzá fog járulni a biomechanika területén érdekelt kutatók és cégek közösségének összekovácsolásához.

 

 

Rovat-információk

Előszó

A főszerkesztő rovata.

Rovatvezetők
 • Kiss Rita M, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti I. Tsz.
 • Csernátony Zoltán, Debreceni Egyetem, Ortopédiai Tanszék
Jelöletlen Open Submissions Jelöletlen Indexed Jelöletlen Peer Reviewed

Labor/társaság bemutató

Egy-egy biomechanikai laboratórium, vagy társaság bemutatása.

Rovatvezetők
 • Bojtár Imre, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék
Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

State of the Art

Felkért szerzők közleményei

Rovatvezetők
 • Halász Gábor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék
Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

Továbbképzés

Új eljárások, technikák bemutatása.

Rovatvezetők
 • Borbás Lajos, EDUTUS Egyetem
Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

In memoriam

Jelöletlen Open Submissions Kijelölt Indexed Jelöletlen Peer Reviewed

Eredeti közlemények

A Biomechanica Hungaricába szánt, kutatásokat bemutató közlemények.

Rovatvezetők
 • Kiss Rita M, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti I. Tsz.
Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

Mozgásvizsgálat és -terápia

Rovatvezetők
 • Szőke György
Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

Tudományörténet

A biomechanika és egyes speciális részterületeinek története.

Rovatvezetők
 • Noviczki Miklós, Jósa András Oktatókórház
Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed

Cégbemutató

Biomechanikában érintett ipari cégek bemutatkozása.

Rovatvezetők
 • Manó Sándor, Debreceni Egyetem, Ortopédiai Tanszék
Kijelölt Open Submissions Kijelölt Indexed Kijelölt Peer Reviewed
 

"Peer Review" bírálati folyamat

A folyóiratban megjelenő valamennyi cikk előzőleg anonim, ún. peer review bírálati folyamaton megy keresztül az alábbi lépések szerint. 

1. A beküldött kéziratot először a szerkesztő, illetve a rovatvezető vizsgálja át, és ha témájánál fogva alkalmasnak találja a megjelentetésre, a rovatvezető két bírálónak küldi el a kéziratot.

2. A bírálók a kézirat átvizsgálását követően észrevételeiket és a megjelentetésre vonatkozó javaslatukat eljuttatják a rovatvezetőnek.

3. A rovatvezető a következő döntéseket hozhatja a bírálók javaslata alapján:

a. Elfogadás változtatás nélkül
b. Elfogadás a megadott változtatásokkal
c. A megadott változtatások után újra kell bírálni a kéziratot
d. Elutasítás

A felsorolt esetek közül b. és c. esetben a kézirat a bírálók változtatási javaslataival visszakerül a szerzőhöz, akinek a cikk megjelentetése érdekében el kell végeznie a változtatásokat. Amíg a rovatvezető nem nyilvánítja elfogadhatónak a kéziratot, addig az a bírálati fázisban marad.

4. Amennyiben megjelenésre alkalmas a kézirat, következik az előkészítési, illetve a korrektúrázási fázis.

A teljes szerkesztőségi munkafolyamat a következő ábrán követhető végig.

A bírálati folymamat és a szerzővel való kommunikáció e-mail alapon történik részben a biomechanica.hu webhely segítségével, ezért kézirat beküldéséhez a szerzőnek regisztrálnia kell a rendszerbe.

 

Megjelenési gyakoriság

A Biomechanica Hungarica évente kétszer jelenik meg: áprilisban és októberben.

 

Szabad hozzáférés

A Biomechanica Hungarica online változata szabad hozzáférésű, ami a következőket jelenti:

 • a peer-review bírálaton átesett teljes szövegű cikkek, írásokingyenesen, regisztráció nélkül hozzáférhetők,
 • a teljes szövegű cikkek azonnal teljes hozzáférésű anyagként jelennek meg a honlapon, azaz nincs késleltetési időszak,
 • a közzé tett teljes szövegű cikkek szabadon letölthetők, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatóak az eredti forrás pontos megjelölésével.

Minden, a Biomechanica Hungaricában publikált cikk (beleértve minden adatot, képet, kiegészítő fájlt) kívülről hivatkozható, keresők által átfésülhető, felhasználható cikk adatbázisokban teljesen ingyenesen, amennyiben a forrást és a kiadót megjelölik (Mordon).

Fontos megjegyzés:

A cikkek jogai a kiadó tulajdonában vannak, így azok máshol (weboldal, CD, vagy bármilyen más digitális forrás) történő megjelentetése csak a kiadó előzetes engedélyével lehetséges.

 

Licensz

A Biomechanica Hungarica cikkeit az ún. "Creative Common Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)" licensz alapján tesszük közzé.

Ez azt jelenti, hogy szabadon megosztható, másolhatók az anyagok bármilyen megjelenési formájában a licenszben szereplő szabályok betartásával. 

A cikkek változtatás nélkül terjeszthetők, és kereskedelmi felhasználásuk tilos.

További információk

 

Díjak

A cikkek Biomechanica Hungaricában való beküldése és megjelenése díjmentes.


 

Adatok

Példányszám: 500
Terjesztés: postai úton és szakmai konferenciákon, kongresszusokon
Rövid név: Biomech Hung
Nyomtatott ISSN: HU ISSN 2060-0305
Online ISSN: HU ISSN 2060-4475

 

Hirdetés a Biomechanica Hungaricában

A Biomechanica Hungarica térítés ellenében lehetőséget biztosít reklámok megjelentetésére egész oldalas, vagy féloldalas terjedelemben.

Amennyiben hirdetni szeretne az újságban, kérjük, jelezze a következő e-mail címen: chiefeditor@biomechanica.hu

A hirdetésre vonatkozó technikai részletek:
- A hirdetés mérete: 165x235 mm, plusz min. 5 mm-es kifutó (mind a négy szélen)
- A hirdetést minimum 300 dpi felbontású színes kép formájában kérjük. Amennyiben egyszerű formázású szöveget is tartalmaz, a szöveget  külön is kérnénk.
- A javasolt fájlformátumok: png, tif, pdf, jpg.