Csernátony Zoltán

Csernátony Zoltán Levél
Debreceni Egyetem, Ortopédiai Tanszék, Magyarország

Dr. Csernátony Zoltán (1959)
főszerkesztő, rovatvezető
társasági elnökhelyettes

Alaptanulmányok
1974-77 Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
1977-78 Université de Constantine, Faculté de Médecine, Constantine, Algéria
1978-85 Debreceni Orvostudományi Egyetem, Általános Orvoskar

Posztgraduális képzések
1991-93 DEA en Biomécanique et Biomatériaux, CHU Créteil, France
1994-99 DOTE Ph.D. képzés
2001-03 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Menedzser Képzés, Szakirányú Továbbképzési Szak

Diplomák, szakvizsga
1985 általános orvosdoktori diploma (cum laude jelzéssel)
1990 ortopéd sebészeti szakvizsga (jeles eredménnyel)
2009 traumatológia szakvizsga (107/2009, kiválóan megfelelt)

Tudományos fokozatok
1993 Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Biomécanique et Biomatériaux, Paris (Az Oktatásügyi Minisztérium Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által elismert posztgraduális fokozat)
1999 Ph.D. (summa cum laude jelzéssel)

Nyelvvizsgák
1979 Francia felsőfokú nyelvvizsga (Á-1115)
1998 Angol középfokú nyelvvizsga (30418)

Kitüntetések, díjak
1999 Rektori Dícséret a Biomechanikai Kutatólaboratórium alapításában végzett munka elismeréséül
2000 Genius Prize, II. Inventors Olympic Game, Budapest
2000 Sanatmetal Traumatológiai Pályázat 1. díj.
2007 A Debreceni Egyetem Innovációs Díja

Munkahelyek
1985-86  DOTE, Kísérletes Sebészeti Intézet
1987- DOTE/DE OEC Ortopédiai Klinika

Oktató munka

Graduális oktatás
Általános Orvostudományi Kar
1985-87 DOTE Kísérletes Sebészeti Intézet, műtéttan gyakorlati oktatás (a teljes szemeszter ideje alatt)
1987- ortopédia magyar nyelvű gyakorlati oktatás
1997- ortopédia magyar nyelvű tantermi előadás
1997- ortopédia angol nyelvű gyakorlati oktatás
1997- ortopédia angol nyelvű tantermi előadás
1999- ortopédia magyar nyelvű szigorlatoztatás
1999- ortopédia angol nyelvű szigorlatoztatás
2000- magyar és angol nyelvű kredit kurzusok

Egészségügyi Főiskolai Kar, Gyógytornász Szak
A biomechanika tantárgy oktatása gyógytornászok részére, az elméleti és gyakorlati oktatás megszervezése, a tematika összeállítása, jegyzetírás, vizsgaanyag összeállítása.
1999- 2 félév, tantermi előadások, gyakorlatok tartása
2000- biomechanika kollokvium záróvizsga tartása

Diplomamunka, pályamunka témavezetői és külső konzulensi munka: 7 hallgató
 
Ph.D. témavezetés: 4 hallgató

Szakorvosi továbbképzés
1996-  Tanfolyam előadások tartása (évente).

Szakorvosképzés
2004- Gerincbetegségek gyermekkorban. Előadás tartása (évente).

Háziorvosi kredit továbbképzés
1998, 2000 A gerinc ortopédiai elváltozásai.
2002 Hanyagtartás, scoliosis, stenosis, spondylolisthesis.
2002 A gerinc fontosabb ortopédiai betegségei – házi gyermekorvosok számára.
2006 Testnevelés ortopédiai betegségekben – házi gyermekorvosok, gyermekeket is ellátó háziorvosok és iskolaorvosok számára.

Szakasszisztens képzés
1997 Sebészeti alapismeretek oktatása, műtősnői tanfolyam (6 óra).

Tudományos munka

Kutatási témák
1982-86  DOTE Kísérletes Sebészeti Intézet
hallgatóként KDK-s, majd orvosként tudományos segédmunkatárs
 témák
• imitált vesesérülések sebészi ellátása új lehetőségének vizsgálata
(önálló munka)
• varróanyagok kísérletes kipróbálása
(Prof. dr. Furka István és dr. Mikó Irén munkacsoportjában
• pancreas homogenizátum intrahepatikus inokulációja
(Prof. Dr. Bornemisza Gergely munkacsoportjában)

1987-93 DOTE Ortopédiai Klinika
témák
• Kezdettől fogva fokozott figyelem a szakma biomechanikai problémái felé
1993-94 Biomechanikai kutatólaboratórium szervezése-alapítása az Ortopédiai Klinika és a Műszaki Főiskola közös intézeteként
1995 DE Biomechanikai Kutatólaboratórium munkakörülményeinek és kísérleti programjának a szervezése
1996 Saját tervezésű gerincimplantátumok (CAB) kifejlesztése, tesztelése, szabadalmaztatása és első klinikai műtéti alkalmazásai (3 eset)
1997 Együttműködés kialakítása a Royal National Orthopaedic Hospital, Institut of Orthopaedics, Stanmore, London klinikai (Prof. George Bentley) és biomechanikai (Prof. Allen Goodship) vezetőjével
1999 DOTE Ph.D. dolgozat megírása és fokozat megszerzése
(Egy új típusú háti implantátum, a ";;;;CAB";;;; kifejlesztése a scoliosis hátsó behatolásból végzett műtéti kezelésére)
1999- Új biomechanikai laboratóriumépület építése és felavatása, melynek egy műszaki és egy orvos vezetője van, ez utóbbi funkciót kezdettől fogva ellátom
 témák
• a csípőízületi biomechanika vizsgálata (a csípődysplasia és műtéti korrekciós lehetőségeinek biomechanikai szempontjai)
• a biomechanikai anyagvizsgálati módszerek meghonosítása saját laboratóriumi körülményeink között (FDA, EU és magyar normák)
• gerincsebészeti újításokat megalapozó alapkutatások (scoliosis etiológia, patogenézis)
• a gerinc mechanikai és funkcionális vizsgálata
• gerincimplantátum, műtéttechnika, műtőasztal és -műszerek fejlesztése
• a csontcement mechanikai és klinikai-allergológiai vizsgálata
• csípő protézis reoperációs implantátum- és műszerkészlet fejlesztése
• rehabilitációs mozgásszervi segédeszközök fejlesztése és klinikai tesztelése

Kumulatív pályázati támogatás összeg: 331,117 MFt.
Elsőszerzős pályázati támogatás: 227,086 MFt.

Vezetői tevékenység
1993- a Biomechanikai Kutatólaboratórium vezetője
1999- az Ortopédiai Klinika gerincsebészeti munkacsoportjának vezetője
2003- az Ortopédiai Klinika igazgatója
2005-2006 a DE Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornász Szak szakfelelőse

Kollégiumi tagságok
2003- Ortopédiai Szakmai Kollégium

Társasági tagságok
1987- Magyar Ortopéd Társaság (MOT), 2004-től vezetőségi tag
1993-96 Groupe Spine System GSS), France
1996- Magyar Gerinctársaság
1997- The Sir Herbert Seddon Society, London
2000- Magyar Feltalálók Egyesülete (MFE)
2000- The Internet Society of Orthopaedic Surgery and Trauma (ISOST)
2000- Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT)
2002- Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Köztestülete
2002- Société Internationale de la Chirurgie Orthopédique et de la Traumatologie (SICOT)
2002- Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT)
2004- Magyar Biomechanikai Társaság
2008- Magyar Sebkezelő Társaság

 

Publikációk
71 cikk
Impakt faktor: 18,059
26 lektorált folyóiratban megjelent absztakt
Összes impakt faktor: 19,207

18 könyvfejezet, 136 előadás, 10 poszter

Összes ciátció: 117
Független citáció: 75

11 szabadalom tulajdonosa