Információk a szerzőről

Ambrus, Zelei

  • Évf. 15, Szám 1 - Mozgásvizsgálat és -terápia
    A futás és szökdelés tömeg-rugó modell dinamikai viselkedésének globális feltérképezése és paraméterhangolása
    Absztrakt  PDF