Biomechanica Hungarica, Évf. 3, Szám 1

Stabilométerrel történő járásvizsgálat trimeszterenként várandós nőknél

Dálnoki Éva, Hock Márta, Dakos Zsófia, Kránicz János, Bódis József

Absztrakt


Célkitűzések
A várandósság hatással van a testtartásra és így a járásra, mint a dinamikus testtartás egy képviselőjére. Célunk volt bizonyítani ezen élettani változások hatásait a járásra.

Adatok és módszerek
Az utánkövetéses vizsgálatban, melyet a PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján végeztünk 2008 májusától 2009 februárjáig, 42 nő vett részt: 21 várandós az I., a II. és a III. trimeszterben, és 21 nem terhes és még nem szült nő alkotta a kontrollcsoportot.

Eredmények
A stabilométeres mérések szerint a várandósok járása lassabb, mint a kontrollcsoporté (p=0,046), de a lépésciklus ideje a terhesség előrehaladtával csökken. A trimeszterekben mért lengőfázis ideje rövidebb a kontrollcsoporthoz képest. A kettőstámaszok aránya a teljes lépésciklushoz képest, a kontrollcsoporttal összehasonlítva trimeszterenként nőtt. A gördítés vizsgálatánál a kontrollcsoport és a kismamák I. trimeszterben mért adatai között szignifi káns különbséget találtunk (p=0,006). Az I. trimeszterben lévő kismamáknál mért lábszög nagyobb a kontrollcsoporténál (p=0,029). A kismamák I. trimeszterben mért lépésszélessége a kontrollcsoportéhoz képest kisebb (p=0,002). A várandós nők I. és III. trimeszterben mért lépésszélességét összehasonlítva szignifi káns növekedést tapasztaltunk (p=0,049).

Következtetések
Kimutattuk, hogy a járás kinematikája megváltozik a terhesség folyamán, illetve eltérést mutat a kontrollcsoporthoz képest.

 

DOI: 10.17489/biohun/2010/1/09


Megtekintések száma: 3793

Teljes szöveg: PDF