Biomechanica Hungarica, Évf. 6, Szám 2

Betűméret:  ##icon.font_small.alt##  ##icon.font_medium.alt##  ##icon.font_large.alt##

A tibia lateralis condylus törések kései ízületi destrukcióinak alternatív ellátásának biomechanikai vizsgálata

Borbás Lajos, Sződy Róbert, Bagi István

Absztrakt


Primer traumatológiai ellátás során a sérült ízületi felszín kiemelése után olyan támasztóleme -
zes szintézis kialakításának kísérleti biomechanikai vizsgálatát kívánjuk bemutatni, amely többnyire
stabil és defi nitív ellátást biztosít a törés ellátására. Végső soron ez az osteosynthesis terhelhető
ízületi felszínt biztosít, azonban az esetek egy nem elhanyagolható részében az ízületi
felszínen necrosist, fájdalmas térdízületet találunk. Az általunk ajánlott eljárás során azt vizsgáljuk,
hogy a lemezes rögzítést nem felváltva, hanem kiegészítve egy unicondylaris protézissel,
olyan terhelhető ízületet tudunk kialakítani, amely megoldja a hosszú távon rossz eredményeket
mutató, főleg lateralis condylusok töréseinek ellátását. Ha a kísérleti biomechanikai vizsgálatok
alátámasztják az eddigi klinikai tapasztalatokat, kiegészíthetjük a tibiacondylusok ellátásának
algoritmusát.

 

DOI: 10.17489/biohun/2013/2/04


Teljes szöveg: PDF